Pomoc koniom z Ukrainy jest znacznie utrudniona, ale nie oznacza to, że można z niej rezygnować. Szczególnie miłośnicy tych majestatycznych stworzeń są zainteresowani wsparciem, ale warto, by nie tylko oni poznali sposoby pomocy koniom z terenów objętych wojną. Sprawdź, jak możesz wesprzeć te zwierzęta.

Co muszą mieć konie z Ukrainy, aby przekroczyć granice?

Według oficjalnych informacji wciąż trwają działania, które miałyby uprościć procedury wwozu zwierząt do Polski. Obecnie wiadomo, że jednym z przejść, przez które mogą przejechać w transporcie (samochodowym lub w przyczepach) konie i inne zwierzęta gospodarskie, jest to w Korczowej-Krakowcu.

Każdy koń z Ukrainy, który ma przejechać przez granicę, potrzebuje:

  • paszportu;
  • chipa lub innego znakowania z hodowli – można je wykonać na miejscu;
  • świadectwa zdrowia z odpowiednimi badaniami – w niektórych punktach w Ukrainie nadal można je wykonać.

Jeśli koń ma przynajmniej paszport, a osoba podróżująca z nim dysponuje potwierdzeniem własności, istnieje możliwość wwozu na szczególnych warunkach. Aby poznać wszystkie szczegóły, trzeba szukać informacji w Inspekcji Weterynaryjnej.

Punkt logistyczny pomocy koniom z Ukrainy

W Leśnej Woli został przygotowany punkt logistyczny pomocy koniom z Ukrainy. Wszystko za sprawą działania Ukraińskiej Federacji Jeździeckiej. Jeśli chcesz wspomóc konie ratowane z obszarów objętych wojną, możesz:

  • wpłacić środki na oficjalną zbiórkę;
  • podarować sianokiszonki, pasze, trociny i ściółki.

Pojawiła się informacja o tym, że przyjmowane są pasze w workach o masie do 20 kg. Przed przywiezieniem darów skontaktuj się telefonicznie z punktem, aby dowiedzieć się, co i w jakiej ilości jest potrzebne.

Jak jeszcze można pomóc koniom z Ukrainy?

Jeśli chcesz pomóc koniom z Ukrainy, możesz wykonać kilka działań oprócz tych wymienionych powyżej. Co do nich należy? Między innymi:

  • zaoferowanie miejsca, do którego mogą przyjechać zwierzęta, a czasem również ich właściciele;
  • zaoferowanie transportu na terenie Ukrainy i Polski – z przyczepką lub koniowozem;
  • świadczenie bezpłatnych usług na rzecz zwierząt – dotyczy to behawiorystów, podkuwaczy, lekarzy weterynarii.

Sytuacja zwierząt gospodarskich – a do takich według przepisów w Polsce zalicza się koń – jest gorsza niż zwierząt towarzyszących. Przepisy dotyczące ich wwozu z obszaru Ukrainy nadal nie zostały zmodyfikowane. Warto pomagać koniom mądrze, we współpracy z organizacjami i upoważnionymi przedstawicielami struktur rządowych.

Archiwum: marzec 2022
Photo of author

Paulina Grzybowska

Z zawodu redaktorka, z pasji i wykształcenia – kynoedukatorka, instruktorka nose work, behawiorystka (in spe). Autorka bloga i licznych publikacji zoologicznych. Przez lata angażowała się w adopcje i prowadziła dom tymczasowy. Prywatnie opiekunka dwóch żywiołowych terierów – JRT i irlanda.