Czynnikiem determinującym nowe regulacje, jak uzasadniał resort edukacji i nauki, jest stosowanie zasad 3R: Replacement – zastąpienie; Reduction – ograniczenie; Refinement – doskonalenie.

Zwierzęta laboratoryjne będą bardziej chronione

Nowe regulacje oznaczają, że hodowcy, dostawcy i użytkownicy mają obowiązek ustanawiania programu znajdowania nowego domu albo – w przypadku zwierząt dzikich – programu rehabilitacyjnego przed przywróceniem ich do siedliska przyrodniczego, a także doprecyzowuje regulacje określające wyjątki od zasady stosowania środków znieczulających i przeciwbólowych.

Zwierzęta laboratoryjne. Ścisłe kryteria dotyczące ekspertów

Warto podkreślić, że projekt zmienił definicję „hodowcy” po to, by umożliwić uzyskanie wpisu do rejestru hodowców zwierząt wykorzystywanych w doświadczeniach – także podmiotów hodujących zwierzęta gospodarskie wykorzystywane w procedurach. Wprowadzono też nowe dyrektywy dotyczące postępowania w sytuacji, kiedy zwierzę zostało już poddane celom naukowym.

Ustawa doprecyzowuje też sprawy dotyczące ekspertów współpracujących z powiatowymi lekarzami weterynarii przy prowadzeniu kontroli, określając wymagania, jakie powinien spełniać taki ekspert, a także warunki jego wpisu na listę ekspertów oraz wykreślenia z niej.

Źródło: Polsatnews.pl

Archiwum: listopad 2021
Photo of author

Damian Konkel

Z zawodu i wykształcenia dziennikarz. Pasjonat sportu i motoryzacji, jednak spokój i ukojenie przynoszą mu zwierzęta. Wielbiciel przede wszystkim psów oraz… szympansów, które odwiedza w pierwszej kolejności podczas wizyt w ZOO.