Projekt nowelizacji ustawy o policji oraz niektórych innych ustaw, których celem jest regulacja statusu zwierząt w służbach mundurowych, został jednogłośnie poparty w sejmowej komisji. „Miarą naszego człowieczeństwa jest stosunek do zwierząt” – powiedział wiceszef MSWiA Błażej Poboży.

Przyjęto też kilka poprawek

W trakcie posiedzenia sejmowej Komisji Administracyjnej i Spraw Wewnętrznych przyjęto również liczne poprawki. Chodzi między innymi kwestię przyznania „emerytury” zwierzętom, które nie pełniły już służby w momencie wejścia w życie głosowanych zmian.

Rozszerzony został również katalog formacji, których zmiany będą dotyczyć. Poza Policją, Państwową Strażą Pożarną, Strażą Graniczną, Służbą Ochrony Państwa, Służbą Więzienną i wojskiem, objęta zmianami zostanie także Straż Marszałkowska.

Zwierzęta wycofane z użycia w danej formacji będą pozostawały na jej stanie. Natomiast pierwszeństwo w powierzeniu opieki będzie miał dotychczasowy opiekun, o ile wyrazi taką wolę

– informował w trakcie posiedzenia wiceszef resortu spraw wewnętrznych i administracji.

Opiekun zwierzęcia otrzymywać ma wyżywienie w naturze dla psa czy konia lub równoważnik w formie ryczałtu z tytułu kosztów wyżywienia swojego podopiecznego. Wypłacany on wówczas będzie co miesiąc z góry.

Porozumienie ponad podziałami

W razie gdyby dotychczasowy opiekun psa lub konia nie chciał dalej się nim zajmować, można je będzie powierzyć innemu funkcjonariuszowi czy pracownikowi formacji. Opiekunem może też zostać były funkcjonariusz znajdujący się na rencie lub emeryturze.

Po pozytywnym zaopiniowaniu projektu nowelizacji pozostało przegłosowanie zmian przez Sejm, Senat i złożenie podpisu przez prezydenta. Wygląda jednak na to, że będzie to tylko formalnością. Wokół projektu udało się zbudować ponadpartyjne porozumienie.

Za: infosecurity24.pl

Archiwum: czerwiec 2021
Photo of author

Ewa Malinowska

Weterynarz z wykształcenia i pasji. Aktualnie uczęszcza na kurs i zdobywa kwalifikacje z zakresu behawiorystyki zwierzęcej. Prywatnie „mama” dwóch psów i kota. W wolnych chwilach spaceruje z pupilami i odkrywa nowe, zielone zakątki swojego ukochanego miasta – Wrocławia.