To kolejny wzrost w porównaniu z dwoma poprzednimi latami. W 2021 r. kwota ta wynosiła 130,30 zł, natomiast w 2020 r. było to 125,40 zł, czyli niemal 10 zł mniej.

Podatek od psa w 2022 r. – ostateczna decyzja zależy od radnych

Opłata obowiązuje osoby fizyczne posiadające psy, aczkolwiek nie w każdej gminie podatek ten jest respektowany. Zgodnie z regulacjami to od radnych zależy czy taki zapis funkcjonuje oraz ustalają kwotę, która nie może być wyższa od tej wyznaczonej przez resort finansów. Ewentualne pieniądze z tytułu posiadania zwierzęcia zasilają budżet gminy.

Podatek od psa – nie wszyscy są zobowiązani do jego uiszczenia

Nawet jeśli na danym terytorium panują takie regulacje, to nie wszyscy są zobowiązani do opłaty. Ze świadczenia wyłączone są poniższe grupy:

  • osoby w wieku powyżej 65 lat prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa;
  • członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności;
  • osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności – z tytułu posiadania jednego psa, osoby z niepełnosprawnościami – z tytułu posiadania psa asystującego;
  • podatnicy podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

Przeczytaj więcej o podatku za psa. Kliknij: https://magazynprzedsiebiorcy.pl/podatek-od-posiadania-psa.

Opłatę od posiadania psa można zapłacić: w kasie gminy lub przelewem internetowym na podany rachunek bankowy. Daninę reguluje się jeden raz w roku, w terminie wyznaczonym przez radnych.

Źródło: Bankier.pl

Archiwum: październik 2021
Photo of author

Damian Konkel

Z zawodu i wykształcenia dziennikarz. Pasjonat sportu i motoryzacji, jednak spokój i ukojenie przynoszą mu zwierzęta. Wielbiciel przede wszystkim psów oraz… szympansów, które odwiedza w pierwszej kolejności podczas wizyt w ZOO.