W Gdańsku od 15 stycznia 2022 r. swoją działalność rozpocznie organizacja Animal patrol. Instytucja ma działać w strukturach gdańskiej Straży Miejskiej. Misją sekcji będzie podejmowanie działań, które mają zapewnić szybką i skuteczną pomoc potrzebującym zwierzętom.

Od stycznia przyszłego roku w Gdańsku pracę rozpocznie nowo utworzona sekcja – Animal patrol. Celem zespołu będzie zapewnienie bezpieczeństwa oraz pomocy zwierzętom. W zakres obowiązków będą wchodzić takie czynności jak: pomoc chorym i rannym stworzeniom, odławianie egzotycznych okazów oraz reagowanie w przypadkach znęcania się nad nimi. Ponadto Animal patrol będzie wspierać Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Promyk w kwestii odłowu bezpańskich psów i kotów.

Konieczny jest zakup samochodu

Aby Animal patrol mógł rozpocząć działalność niezbędny jest zakup specjalistycznego samochodu, który będzie spełniał funkcję ambulansu dla zwierząt. Mowa tu o pojeździe typu furgon z częścią przystosowaną do transportu zwierząt. Samochód ma być wyposażony w specjalistyczny sprzęt przeznaczony do odławiania i transportu zwierząt: transportery różnej wielkości, chwytaki, podbieraki i sieci weterynaryjne, żywołapki, drabinę teleskopową, nosze dla zwierząt, rękawice ochronne i inne. Koszt ambulansu ma wynieść 363 tys. zł. Część środków ma wpłynąć z budżetu Wydziału Środowiska.

Skład Animal patrolu będzie początkowo liczyć sześciu strażników. Rekrutacja nowych pracowników będzie przeprowadzana spośród obecnych funkcjonariuszy Straży Miejskiej, aczkolwiek aplikować mogą także osoby, które chcą pomagać zwierzętom i posiadają ku temu odpowiednie kwalifikacje.

Archiwum: czerwiec 2021
Photo of author

Damian Konkel

Z zawodu i wykształcenia dziennikarz. Pasjonat sportu i motoryzacji, jednak spokój i ukojenie przynoszą mu zwierzęta. Wielbiciel przede wszystkim psów oraz… szympansów, które odwiedza w pierwszej kolejności podczas wizyt w ZOO.