Przekłada się to na wiele innych problemów. Opieka nad dzikim ptakami może być realizowana praktycznie przez każdego, nie tylko przez organizacje publiczne i pozarządowe. W Europejski Dzień Ptaków takie idee, wraz z wiedzą na temat dzikich gatunków, są szerzone. Dowiedz się więcej.

Ochrona ptaków dzikich w Europie

Na dobre ochrona ptaków w Europie zaczęła się w 1979 roku. To wtedy Unia Europejska przyjęła dokument, który nazywany jest powszechnie Dyrektywą Ptasią. 

europejski dzien ptakow czajka chodzi po trawie

Część gatunków ptaków nie podlega ochronie albo jest objęta statusami mniej palącymi. Zwykle wynika to z dużej liczebności na danym terenie i brakiem zagrożeń zarówno ze strony natury, jak i ludzi. Z tego powodu podczas tworzenia dokumentów przygotowano sieć obszarów NATURA 2000. W jej skład wchodzą:

 • Obszary Specjalnej Ochrony;
 • Obszary Ochrony wynikające z Dyrektywy Siedliskowej.

Szczególnej uwadze podlegają gatunki należące do czterech grup:

 • bliskich wyginięcia;
 • rzadkich;
 • zagrożonych;
 • narażonych na wyginięcie.

Europejski Dzień Ptaków a ochrona polskich gatunków

Europejski Dzień Ptaków to doskonała okazja, aby poznać gatunki polskie, zapisane na Czerwonej liście ptaków Polski. Znajduje się na niej blisko 50 gatunków. Do zagrożonych wyginięciem zaliczają się:

 • cietrzew;
 • czajka;
 • orzeł przedni;
 • uszatka błotna;
 • droździk.
europejski dzień ptaków gadożer w locie

Na liście gatunków krytycznie zagrożonych znajdują się:

 • gadożer;
 • łęczak;
 • kraska;
 • błotniak zbożowy;
 • pomurnik.

Z kolei na liście gatunków narażonych są:

 • przepiórki;
 • gawrony;
 • sokoły wędrowne;
 • turkawki;
 • głuszce.

Europejski Dzień Ptaków 2024 – co możesz zrobić?

europejski dzień ptaków kraska siedzi na gałęzi

Istnieje szereg rzeczy, które możesz zrobić nie tylko przy okazji Europejskiego Dnia Ptaków, aby zadbać o gatunki dzikie. Oto kilka z nich:

 • rozwieszaj budki lęgowe przystosowane do gatunków występujących w okolicy;
 • dokarmiaj ptaki odpowiednim pożywieniem w określonym czasie, dbając o higienę karmnika;
 • w gorące dni pozostawiaj dostępne pojemniki z czystą wodą;
 • zgłaszaj przypadki rannych ptaków ośrodkom, które się nimi zajmują;
 • nie naruszaj siedlisk, nie wchodź do obszarów objętych ochroną;
 • nie płosz ptaków;
 • nie wycinaj roślin w swoim otoczeniu, zwłaszcza drzew i krzewów;
 • nie wypuszczaj kota luzem z domu;
 • nie śmieć;
 • nie puszczaj na świeżym powietrzu lampionów i balonów;
 • nie podpalaj roślin, łąk, nie pal liści;
 • nie naruszaj gniazd, nie wyjmuj z nich jaj;
 • nie bierz na ręce podlotów;
 • nie wycinaj drzew od lutego do października;
 • nie używaj pestycydów, które mogą wpłynąć na środowisko naturalne;
 • zabezpieczaj okna w domu, aby ochronić ptaki przed uderzeniem w nie (najlepiej sprawdzą się naklejane kropki).

To wszystko pomoże zadbać o rodzime gatunki ptaków. Wiele z nich w związku z urbanizacją i uprzemysłowieniem nie ma większych szans na przeżycie. Europejski Dzień Ptaków to dobry moment, aby o tym pomyśleć!

Archiwum: styczeń 2023
Photo of author

Paulina Grzybowska

Z zawodu redaktorka, z pasji i wykształcenia – kynoedukatorka, instruktorka nose work, behawiorystka (in spe). Autorka bloga i licznych publikacji zoologicznych. Przez lata angażowała się w adopcje i prowadziła dom tymczasowy. Prywatnie opiekunka dwóch żywiołowych terierów – JRT i irlanda.