Mówi się, że niektórzy mają tzw. „rękę do psów”. Potrafią się nimi doskonale zajmować, mają dużą wiedzę na ich temat i lubią je szkolić. Jeśli zaliczasz się do grupy miłośników takich czworonogów, zastanów się nad możliwością przeobrażenia swojej pasji w prawdziwy pomysł na biznes, jakim jest profesjonalna hodowla. Jak to zrobić?

Jaką rasę psów chcesz hodować?

hodowla psów Jaką rasę psów chcesz hodować

Własna hodowla psów może być twoim największym marzeniem, jednak najpierw zapoznaj się z wszystkimi warunkami, jakie powinieneś spełnić, by pracować z tymi zwierzętami. Hodowla musi dotyczyć rzecz jasna konkretnej rasy lub ras. Poznaj je dobrze, przeczytaj jej opisy i wysłuchaj jak najwięcej opinii specjalistów na ich temat. Być może sam w przeszłości miałeś lub nadal masz psy danej rasy i bardzo chciałbyś je hodować w ramach własnego biznesu.

Zdobycie jak najbardziej wyczerpujących informacji o danej rasie zapewni twojej rasowej hodowli właściwą opiekę, żywienie, pielęgnację i odpowiednie warunki rozwoju. Sprawdź też z biznesowego punktu widzenia, jakie rasy są najchętniej wybierane na polskim rynku.

Pierwszy pies w hodowli

hodowla psów pierwszy pies

Przy zakładaniu hodowli psów rasowych najważniejsze jest stanie udanie się do innej, rzetelnie prowadzonej hodowli i wybranie z niej suczki z rodowodem ZKwP/FCI (Związku Kynologicznego w Polsce/Międzynarodowej Federacji Kynologicznej). Stanie się ona podstawą dla twojej hodowli, dlatego powinna mieć sprawdzoną genetykę, co weryfikuje się na podstawie rodowodów jej przodków. Warto skontrolować, czy suczka zarejestrowana jest w Polskiej Księdze Rodowodowej. Suka kwalifikowana do hodowli musi spełniać także wymaganie ukończenia 18 miesięcy życia. Powinna też uzyskać, po ukończeniu 15 miesięcy, w dowolnej klasie, od co najmniej dwóch sędziów wystawowych, trzy oceny co najmniej bardzo dobre, w tym jedną na wystawie:

  • międzynarodowej;
  • klubowej;
  • specjalistycznej.

By przyszłe szczeniaki pochodzące z twojej hodowli psów mogły otrzymać rodowody i być w pełni legalnie oferowane w Polsce, ich ojciec również powinien mieć rodowód i widnieć w rejestrze Związku Kynologicznego. Bez tego hodowla nie będzie możliwa, ponieważ bez rodowodu czworonogi pochodzące z niej nie zostaną oficjalnie uznane. Pies wybrany do rozrodu to reproduktor. Może on pochodzić z własnej hodowli lub z innej, co niestety wiąże się dla ciebie z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów.

Najlepiej jest wybrać taką parę psów rasowych do hodowli, które będą miały pewne doświadczenie wystawowe. Jeśli osiągały one sukcesy na wystawach, tym lepsze geny mogą przekazać swojemu potomstwu, co wpływa jednocześnie na wyższą cenę za szczeniaka. Dobre pochodzenie to czynnik kluczowy dla osób kupujących psy z hodowli.

Formalności związane z hodowlą psów rasowych

hodowla psów formalności

Związek Kynologiczny w Polsce przygotował regulamin hodowli psów rasowych. Celem takiej działalności, zgodnie z wytycznymi Związku, jest doskonalenie poszczególnych ras pod względem cech fizycznych, psychicznych i użytkowych z uwzględnieniem podstaw naukowych.

Byś mógł założyć hodowlę psów rasowych, musisz stać się członkiem Związku Kynologicznego w Polsce, a także:

  • opiekować się hodowanymi psami, zapewniając im higieniczne warunki utrzymania pielęgnację, odpowiednie żywienie i szczepienia ochronne;
  • utrzymywać tylko taką liczbę psów, które będą miały dobre warunki egzystencji na terenie hodowli;
  • umożliwić oddziałowej komisji hodowlanej dokonanie kontroli warunków, w jakich hodowane są psy oraz ich kondycji.

Nie możesz sprzedawać psów z hodowli w celach dalszej odsprzedaży czy przez pośredników, podczas imprez publicznych i w miejscach publicznych.

By zarejestrować się w ZKwP, należy wybrać oddział, do którego chcesz się zapisać i z którym będziesz współpracować przy założeniu hodowli i jej prowadzeniu. Do wpisu potrzebujesz:

  • dowodu osobisty i ukończonych 18 lat;
  • metryki urodzenia psa (podstawy hodowli) od hodowcy;
  • środków na opłatę składki za członkostwo (ok. 70 zł na rok).

Na miejscu w oddziale ZKwP otrzymasz pierwszą legitymację członkowską. W niektórych oddziałach uzyskasz także możliwość wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu z kierownikiem danej sekcji, tj. rasy, którą chcesz hodować.

Po zarejestrowaniu się w Związku Kynologicznym w Polsce staniesz się jego członkiem – hodowcą, który może prowadzić hodowlę psów rasowych w Polsce zgodnie z przepisami wspomnianego regulaminu. Będziesz mógł mieć jedną lub więcej suk, a Związek zatwierdzi przydomek hodowlany. Jako członek takiej organizacji przy rozpoczynaniu hodowli psów rasowych będziesz musiał wystąpić o zatwierdzenie przez Zarząd Główny przydomka hodowlanego, zgłaszanego za pośrednictwem odpowiedniego wniosku. Chodzi tu o nazwę hodowli psów w Polsce, pod którą będą rejestrowane wszystkie szczenięta z niej pochodzące, bez względu na swoją rasę, co umożliwia wydanie im metryk. Za rejestrację przydomka w ZKwP i FCI trzeba zapłacić 120 zł, a tylko w FCI – 60 zł. Przydomek ten musi być przy tym unikalny. Jest to ostatni krok przy formalnościach związanych z założeniem hodowli psów rasowych. Biznes ten wymaga, byś stworzył odpowiednie warunki do trzymania czworonogów.

Przestrzeń i pomieszczenia do założenia hodowli psów

hodowla psów Przestrzeń i pomieszczenia

Otwarcie hodowli psów rasowych wymaga wygospodarowania w tym celu odpowiedniej przestrzeni dla kolejnych pojawiających się zwierząt. Suka powinna mieć spokojne miejsce na odpoczynek przed porodem i tzw. porodówkę, gdzie urodzi szczenięta. Te zaś muszą mieć właściwe warunki do wzrostu i rozwoju. Suka karmiąca powinna mieć wyznaczone spokojne miejsce, np. osobne pomieszczenie, gdzie będzie mogła odpoczywać i karmić szczenięta.

Jeśli sądzisz, że założenie hodowli psów możliwe jest w warunkach dwupokojowego lokalu w bloku, to nie jest to najlepsze rozwiązanie. Mieszkanie ma zwykle zbyt małą przestrzeń, by trzymać na niej szczenięta i sukę hodowlaną, chyba że twoja hodowla psów będzie naprawdę niewielka, a rasa należy do miniaturek.

Rozmnażanie psów w hodowli

Kiedy krycie suki hodowlanej będzie udane, co potwierdzi badanie ultrasonograficzne (USG), trzeba poczekać około 63 dni na przyjście szczeniaków na świat. Kolejnym krokiem będzie nadanie im rodowodowych imion – powinny zaczynać się od tej samej litery alfabetu w ramach tego samego miotu. Ostatnią czynnością jest przeznaczenie zwierząt – albo do sprzedaży do odpowiedzialnych domów, albo na wystawy, co pozwoli na uzyskanie kolejnych suk i psów reproduktorów do własnej hodowli lub wypożyczania czy sprzedaży do innych hodowli psów rasowych.

Hodowla psów – biznes w praktyce

Czy hodowla psów rasowych będzie dochodowym biznesem? Zasadniczo jej celem jest doskonalenie ras psów pod różnymi względami, co jednak nie wyklucza, byś nie mógł zarabiać na sprzedaży szczeniaków z rodowodem.

Musisz wiedzieć, że zgodnie z art. 10a Ustawy o ochronie zwierząt z 2012 roku, zabrania się wprowadzania do obrotu zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach – tam więc nie możesz ich zbywać, nawet z zarejestrowanej hodowli psów rasowych. Tylko miejsce hodowli jest do tego przeznaczone. Jednocześnie w ustawie wskazano, że zabrania się rozmnażania psów i kotów w celach handlowych. Celem hodowli psów jest bowiem właściwy rozwój danej rasy. Zakaz wyrażony w przedstawionym artykule nie uwzględnia hodowli psów zarejestrowanych w ogólnokrajowych organizacjach społecznych zajmujących się hodowlą rasowych psów i kotów.

Archiwum: listopad 2021
Photo of author

Mariusz Michalski

Miłośnik zwierząt. Właściciel kota brytyjskiego długowłosego o imieniu Dyzio. Tak właściwie, to ja u niego mieszkam, a nie on u mnie. Ale wiecie już jak to jest z kotami... :)