Oko konia jest bardzo duże w stosunku do jego głowy i jest prawie kuliste. Jest ustawione ukośnie w głowie, co daje koniowi widzenie obuoczne – zdolność do widzenia obiektu obojgiem oczu w tym samym czasie. Pozwala to koniowi na dokładną ocenę odległości.

Budowa oka konia

Siatkówka konia (tylna, wewnętrzna warstwa oka, gdzie powstaje obraz) ma wysoką koncentrację komórek pręcikowych. Komórki pręcikowe są bardzo wrażliwe na światło, ale nie rejestrują kolorów. To wyjaśnia, dlaczego konie widzą lepiej w słabym świetle, ale nie tak żywo jak ludzie.

Jak konie widzą kolory?

W siatkówce znajdują się również komórki stożkowe. Komórki stożkowe rejestrują kolor, ale potrzebują więcej światła do funkcjonowania niż komórki pręcikowe. Dlatego właśnie widzenie kolorów u koni nie jest tak żywe jak u nas.

Oko konia posiada również tapetum lucidum. Jest to odbijająca światło warstwa tkanki za siatkówką, która pomaga koniowi lepiej widzieć w słabym świetle. Kiedy światło uderza w tapetum lucidum, jest odbijane z powrotem przez siatkówkę po raz drugi, dając oku konia drugą szansę na zarejestrowanie obrazu.

Oko konia jest bardzo wydajne w zbieraniu światła. W rzeczywistości jest około cztery razy bardziej wydajne w zbieraniu światła niż oko ludzkie. To dlatego konie widzą lepiej w słabym świetle, ale nie tak żywo jak ludzie.

Źrenica konia (czarna część oka) może otworzyć się bardzo szeroko, by wpuścić więcej światła. W słabym świetle źrenica może otworzyć się nawet osiem razy szerzej niż w jasnym.

Oko konia posiada także błonę naczyniową. Jest to przezroczysta, ochronna warstwa, która pokrywa oko, gdy jest ono narażone na działanie kurzu lub innych czynników drażniących. Błona dykcyjna pomaga również koniowi widzieć lepiej w słabym świetle.

Jak widzą konie?

Pole widzenia konia jest znacznie szersze niż nasze. Konie mogą widzieć prawie 360 stopni wokół siebie bez poruszania głową. Ludzie, z drugiej strony, mogą widzieć tylko około 180 stopni bez poruszania głową.

Oko konia jest również w stanie śledzić obiekty lepiej niż oko ludzkie. Dzieje się tak, ponieważ oko konia jest w stanie poruszać się niezależnie od głowy. Dzięki temu koń może śledzić poruszające się obiekty lepiej niż człowiek.

Oko konia jest również w stanie widzieć w trzech wymiarach. Dzieje się tak, ponieważ koń ma dwoje oczu, które są ustawione nieco od siebie. Daje to koniowi widzenie stereoskopowe – zdolność do widzenia obiektu w trzech wymiarach.

Jednak wzrok konia nie jest doskonały. Konie nie widzą zbyt dobrze obiektów, które znajdują się blisko nich. Dzieje się tak, ponieważ oko konia nie jest w stanie skupić się na obiektach, które znajdują się blisko.

Konie mają również ślepy punkt w swoim wzroku. Jest to obszar, w którym nerw wzrokowy (nerw, który przenosi informacje z oka do mózgu) łączy się z siatkówką. Obszar ten nie posiada żadnych komórek pręcikowych ani czopkowych, więc nie może rejestrować obrazów.

Ślepy punkt konia znajduje się bezpośrednio przed jego nosem. Oznacza to, że konie nie widzą przedmiotów, które znajdują się tuż przed ich nosem.

Czy koń widzi w nocy?

Pomimo tych niedoskonałości, wzrok konia jest nadal bardzo dobry. Konie są w stanie widzieć w kolorze, ale nie tak żywo jak ludzie. Ich wzrok jest najlepszy w ciągu dnia i pogarsza się w nocy. Konie mają szersze pole widzenia niż ludzie, ale nie mają zdolności do skupiania się na obiektach tak dobrze.

Archiwum: październik 2022
Photo of author

Mariusz Michalski

Miłośnik zwierząt. Właściciel kota brytyjskiego długowłosego o imieniu Dyzio. Tak właściwie, to ja u niego mieszkam, a nie on u mnie. Ale wiecie już jak to jest z kotami... :)