Zapamiętaj!

 • Żmija zygzakowata czarna jest jadowitym gatunkiem węża, którego ukąszenie może być niebezpieczne, lecz rzadko prowadzi do śmiertelnych konsekwencji dla człowieka.
 • Charakteryzuje się czarnym ubarwieniem i brakiem zygzakowatego wzoru na grzbiecie, co odróżnia ją od żmij zygzakowatych o typowym dla tego gatunku ubarwieniu.
 • Jej siedliska obejmują głównie tereny leśne i łąkowe w Europie, w tym w Polsce.

Rozpoznawanie żmii zygzakowatej czarnej i jej śladów

Rozpoznawanie żmii zygzakowatej czarnej i śladów, które pozostawia w naturalnym środowisku, jest kluczowym elementem bezpiecznej obserwacji tego gatunku w naturze. Żmija zygzakowata czarna charakteryzuje się jednolitym, czarnym ubarwieniem ciała, co odróżnia ją od innych żmij, które zazwyczaj mają bardziej zmienny wzór na skórze. 

Wyjątkiem mogą być młode osobniki, które jeszcze nie osiągnęły charakterystycznej dla dorosłych czerni. Dorosłe żmije tego typu osiągają zwykle długość około 60 cm, choć mogą być również większe.

Ślady

Żmija zygzakowata czarna zostawia charakterystyczne ślady w luźnej glebie, piasku czy śniegu. Są to linie przerywane lub faliste, które mogą mieć różną głębokość i szerokość w zależności od wielkości węża. Szczególną uwagę należy zwrócić na ślady w miejscach, gdzie żmije lubią odpoczywać – na przykład przy kamieniach czy w zacisznych zakątkach, gdzie mogą cieszyć się słońcem. 

Należy pamiętać, że chociaż obserwacja śladów może dostarczać emocjonujących doświadczeń, to jednak zawsze powinniśmy zachować ostrożność i nie naruszać bezpośredniego otoczenia węża, aby nie zakłócić jego naturalnego zachowania i nie sprowokować do ataku.

Co je żmija zygzakowata czarna?

Żmija zygzakowata czarna (Vipera berus), jak większość żmij, jest drapieżnikiem. Jej dieta składa się głównie z różnych małych zwierząt. Oto niektóre z typowych ofiar żmii zygzakowatej czarnej:

 • gryzonie – żmije często polują na myszy, nornice i inne małe gryzonie, które są podstawowym składnikiem ich diety;
 • płaz – takie jak żaby i traszki;
 • małe ptaki;
 • jaja ptasie – żmije mogą także spożywać jaja znalezione na ziemi lub w niskich gniazdach;
 • owady – młode żmije mogą polować również na większe owady.

Żmija zygzakowata stosuje typowy dla węży sposób polowania – czatuje w ukryciu na ofiarę, po czym gwałtownie ją atakuje, wstrzykując jad za pomocą swoich długich, ruchomych kłów. Jad żmii zygzakowatej działa przede wszystkim na układ krążenia ofiary, szybko ją unieruchamiając. Po ugryzieniu wąż zazwyczaj czeka, aż jad zadziała, zanim zacznie połykać swoją zdobycz.

Gdzie w naturze spotkasz czarną żmiję zygzakowatą?

Żmiję zygzakowatą czarną można spotkać przede wszystkim w Europie, gdzie występuje w wielu regionach, chociaż jest mniej rozpowszechniona niż jej bardziej znany krewniak, żmija zygzakowata o typowym dla tego gatunku ubarwieniu. Czarna odmiana żmii zygzakowatej preferuje różnorodne siedliska:

 • lasy – szczególnie te liściaste i mieszane, gdzie można je spotkać wśród opadłych liści, w zaroślach, czy na skrajach leśnych. Lubią miejsca ciepłe i nasłonecznione, ale również te, które oferują schronienie, jak stare pnie czy stosy gałęzi;
 • łąki i polany – szczególnie te na obrzeżach lasów czy w ich pobliżu, gdzie znajdują odpowiednie warunki do termoregulacji i polowania;
 • mokradła – węże te mogą również pojawiać się na terenach wilgotnych, choć preferują te z dostateczną ilością suchych miejsc, gdzie mogą się ogrzewać;
 • obszary górskie – żmija zygzakowata czarna bywa spotykana również w niższych partiach górskich, gdzie warunki klimatyczne nie są dla nich zbyt ekstremalne;
 • tereny zabudowane – czasem można je spotkać w pobliżu ludzkich siedzib, na przykład na skrajach ogrodów, jeśli te graniczą z naturalnymi siedliskami żmij;
 • kamieniołomy i wyrobiska – te tereny, ze względu na swoją rozgrzaną przez słońce powierzchnię, również mogą przyciągać te gady;
 • obszary ochronne – w wielu miejscach, gdzie żmija zygzakowata czarna jest pod ochroną, utworzono specjalne rezerwaty przyrody lub parki narodowe, które są bezpiecznymi siedliskami dla tych węży.

Rozmnażanie i długość życia

Cykl życiowy żmii zygzakowatej czarnej rozpoczyna się w momencie składania jaj, choć w rzeczywistości jest to gatunek żyworodny. Samice wyprowadzają na świat młode wewnątrz cienkich, przezroczystych osłonek jajowych, które pękają niemal natychmiast po urodzeniu. Proces ten zwykle ma miejsce pod koniec lata lub na początku jesieni i może wynosić od 5 do 20 młodych w zależności od warunków środowiskowych i kondycji samicy. 

Młode żmije są stosunkowo samodzielne i już od pierwszych dni życia muszą radzić sobie bez opieki rodziców. Cykl rozmnażania żmij nie jest roczny – samice rozmnażają się co dwa lub trzy lata, co jest typowe dla wielu gatunków gadów w umiarkowanym klimacie. Długość życia żmii zygzakowatej czarnej w warunkach naturalnych może być bardzo zmienna. Często węże te dożywają 10-15 lat, ale zdarzają się osobniki, które przekraczają 20 lat. 

Spotkanie ze żmiją zygzakowatą czarną – jak się zachować?

Gdy napotkasz żmiję zygzakowatą czarną, zachowaj spokój. To płochliwe węże, które unikają kontaktu z ludźmi. Jeśli stoisz w bezpiecznej odległości, obserwuj jej zachowanie, ale nie próbuj jej dotykać czy przepędzać. W przypadku gdy żmija czarna poczuje się zagrożona, może przybrać postawę obronną i syknąć. Jednak jej jad nie jest śmiertelnie niebezpieczny dla człowieka, chyba że pojawi się alergiczna reakcja. W takim przypadku niezbędna jest szybka pomoc medyczna.

Pamiętaj, że żmija zygzakowata czarna jest pod ochroną. Oznacza to, że zabijanie, przeszkadzanie czy niszczenie jej siedlisk jest nielegalne. Poszanowanie tych reguł jest ważne dla zachowania bioróżnorodności.

Ochrona żmii zygzakowatej czarnej

Żmija zygzakowata czarna odgrywa istotną rolę w ekosystemie jako drapieżnik. Kontroluje populacje gryzoni i innych małych zwierząt, przyczyniając się do równowagi naturalnej. Twoim zadaniem jako obserwatora jest chronić jej naturalne środowisko.

Jeśli masz ogród, możesz przyczynić się do ochrony żmij. Tworzenie dzikich zakątków, stosów kamieni czy pozostawienie części terenu nieskoszonego zachęca różnorodne gatunki do zamieszkania w twojej okolicy. Interesującym faktem jest, że żmija zygzakowata czarna może przyczynić się do ograniczenia liczby kleszczy. Polując na gryzonie, które są nosicielami tych pasożytów, węże te pomagają zmniejszać ryzyko chorób przenoszonych przez kleszcze.

Pierwsza pomoc przy ukąszeniu przez żmiję zygzakowatą czarną

W razie ukąszenia przez żmiję zygzakowatą czarną zachowaj spokój. Nie próbuj wysysać jadu ani przecinać rany. To stary mit, który może bardziej zaszkodzić niż pomóc. Unieruchom miejsce ukąszenia i całą kończynę. Unikaj ruchu, który może przyspieszyć rozprzestrzenianie się jadu w organizmie. Natychmiast wezwij pomoc medyczną, informując, że doszło do ukąszenia przez węża.

Zapamiętaj wygląd węża z bezpiecznej odległości – to może pomóc lekarzom w szybszym podaniu odpowiedniej surowicy. Pamiętaj, że większość ukąszeń przez żmiję zygzakowatą czarną nie kończy się poważnymi konsekwencjami dla zdrowia, jeśli zostaną podjęte odpowiednie działania.

Podsumowanie informacji

Wiesz już, jakim zwierzęciem jest żmija zygzakowata czarna. Długość życia żmii, choć zależna od wielu czynników, świadczy o wyjątkowej zdolności adaptacji do zmieniających się warunków środowiskowych. Ochrona tego gatunku jest ważna nie tylko dla zachowania bioróżnorodności, ale i dla utrzymania równowagi ekosystemów. Dbając o przyrodę i edukując przyszłe pokolenia, możemy zapewnić, że żmija zygzakowata czarna będzie nadal odgrywać swoją rolę w przyrodzie, a jej tajemnicze życie będzie wciąż inspiracją do nauki i podziwu dla natury.

Archiwum: listopad 2023
Photo of author

Adam Nawrocki

Od dziecka uwielbia las i zwierzęta. Kojarzą mu się ze spacerami z dziadkiem, który był leśniczym. Teraz wybiera się tam najczęściej z aparatem oraz swoim czworonożnym przyjacielem na „bezkrwawe polowanie”. Pracuje jako fotograf.