W artykule wymienimy predyspozycje do rozwoju włókniaka u psa oraz opiszemy objawy, jakie towarzyszą tej chorobie nowotworowej. Znajdziesz tu również informacje dotyczące badań diagnostycznych, metod leczenia i rokowań pacjentów z tym rozpoznaniem.

Przyczyny i predyspozycje do rozwoju włókniaka u psa

Niestety mimo rozwoju onkologii weterynaryjnej mechanizm powstawania nowotworów u psów nie został jeszcze dobrze poznany. Według większości badaczy do zmiany zdrowej komórki w komórkę nowotworową dochodzi wskutek różnych mutacji genetycznych.

Jednak by doszło do tej transformacji, nie wystarczy jedna zmiana w materiale genetycznym zwierzaka, a nałożenie się na siebie kilku z nich. 

Czynniki wpływające na zachorowanie

Dotychczas nie udało się określić przyczyn zachodzenia tego procesu, jednak według wielu badań naukowych, ryzyko ich powstania może być powiązane z podeszłym wiekiem, rodzajem rasy oraz czynnikami środowiskowymi (zwłaszcza zatruciami metalami ciężkimi i innymi toksynami). 

Jakie psy chorują na włókniaka?

Włókniak u psa, tak samo jak większość rodzajów nowotworów, dotyczy przede wszystkim osobników w podeszłym wieku, czyli po ukończeniu 8 roku życia. Statystyka wskazuje, że szczególnie narażone na zachorowanie są dobermany, boksery oraz golden retrievery.

U przedstawicieli innych ras włókniaki zdarzają się bardzo rzadko, jednak również mogą się pojawiać. Jak dotąd nie stwierdzono związku między płcią pacjenta a zwiększoną zachorowalnością na ten typ raka. 

Włókniak u psa – jakie objawy powinny cię zaniepokoić?

Włókniaki u psów są zlokalizowane na powierzchni ciała czworonoga. Zazwyczaj mają postać pojedynczych i zwartych guzów. Z reguły nie naciekają na okoliczne tkanki oraz są dobrze ograniczone. Ich wielkość najczęściej mieści się w przedziale od 1 do 5 centymetrów, aczkolwiek mogą zdarzać się mniejsze, a nawet o wiele większe zmiany.

Gdzie znajdują się guzy nowotworowe?

Charakterystyczną cechą dla tego typu guzów nowotworowych jest brak owłosienia w okolicach zmienionych chorobowo. Chociaż mogą być zlokalizowane na powierzchni całego ciała, wyjątkowo często są umiejscowione na kończynach oraz bokach ciała zwierzęcia.

Charakter guzów

Włókniaki zarówno u psów, jak i ludzi mają charakter łagodny. Oznacza to, że nie wykazują tendencji do miejscowej wznowy po usunięciu zmian czy przerzutów do odległych narządów pacjentów. W związku z tym rokowania zwykle są bardzo dobre, a terapia pozwala na całkowite wyleczenie czworonoga. 

Postawienie właściwej diagnozy

Włókniak u psa nie należy do schorzeń trudnych do rozpoznania. Istotną częścią diagnostyki jest wywiad z opiekunem chorego zwierzaka. Przed wizytą przypomnij sobie, kiedy pojawiły się niepokojące zmiany na skórze i inne objawy. Zanotuj także nazwy leków, jakie przyjmuje twój podopieczny oraz historię jego wcześniejszego leczenia, jeśli było prowadzone w innej klinice weterynaryjnej.

Diagnostyka

Weterynarz dokładnie obejrzy zmianę. Włókniaki u psów to nowotwory stosunkowo łatwe do rozpoznania nawet gołym okiem ze względu na swój specyficzny charakter. W trakcie wizyty weterynarz zbada również węzły chłonne czworonoga, ponieważ ich powiększenie mogłoby sugerować rozwój nowotworu o charakterze złośliwym lub towarzyszącą chorobie infekcję.

Jakie badania są niezbędne do postawienia diagnozy?

Potwierdzeniem ostatecznej diagnozy jest wynik cytologii materiału pobranego w trakcie biopsji cienkoigłowej. Lekarz zleca badania dodatkowe badanie na podstawie wywiadu i objawów danego pacjenta. Zwykle zaleca się wykonanie morfologii oraz biochemii krwi, ponieważ to nieinwazyjna metoda, która dostarcza wielu ważnych informacji.

Z kolei zwierzaki wykazujące objawy ze strony układu pokarmowego powinny przejść USG jamy brzusznej. 

Leczenie włókniaków u psów

W wielu przypadkach weterynarze decydują się na zaniechanie leczenia i uważne obserwowanie zmiany. Może okazać się, że guz wcale się nie rozrasta, a wdrożona terapia przysporzyłaby więcej szkody niż pożytku.

Zabieg chirurgiczny

Jednak jeśli zmiana utrudnia funkcjonowanie zwierzakowi ze względu na swój rozmiar czy lokalizację, usuwa się ją w trakcie zabiegu chirurgicznego, zachowując odpowiedni margines bezpieczeństwa. Chemioterapia oraz radioterapia na ogół nie są pomocne w leczeniu włókniaka u psa. 

Chociaż włókniak jest nowotworem, to ma charakter łagodny. Zwykle nie prowadzi do wznowy czy przerzutów, a rokowania pacjentów po operacji są bardzo dobre. Pamiętaj, by nie diagnozować swojego pupila samodzielnie i w przypadku zauważenia zmian na jego skórze, jak najszybciej udać się do weterynarza, który postawi właściwe rozpoznanie. 

Archiwum: sierpień 2022
Photo of author

Agnieszka Poll

Studentka weterynarii, której największą miłością są psy. Jej ulubiona rasa to labrador retriever, sama ma czteroletnią suczkę. W jej domu poza psami zawsze było też miejsce dla kotów. W wolnych chwilach lub pisać opowiadania.