Zapamiętaj!

  • Pamiętaj, że to właściciel ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez psa.
  • W takich sytuacjach warto kupić ubezpieczenie – nie jest ono obowiązkowe, ale zapewnia spokój opiekunom niesfornych psiaków.

Kto odpowiada za szkody wyrządzone przez psa?

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez psa spoczywa przede wszystkim na jego właścicielu. Zgodnie z prawem to osoba, która ma zwierzę pod opieką, odpowiada za wszelkie szkody w mieniu lub krzywdy spowodowane przez czworonoga. Musi ponieść odpowiedzialność niezależnie od tego, czy miała nad nim kontrolę w chwili wypadku. Nawet jeśli pies uciekł i wyrządził szkodę podczas nieobecności właściciela, to on będzie musiał zmierzyć się z konsekwencjami finansowymi. 

W praktyce oznacza to, że właściciel psa może być zobowiązany do wypłaty odszkodowania osobie poszkodowanej. Regulują to przepisy Kodeksu cywilnego (art. 431). Dlatego warto rozważyć zakup ubezpieczenia od szkód wyrządzonych przez psa, aby chronić się przed nieprzewidzianymi wydatkami. 

Czym jest ubezpieczenie od szkód wyrządzonych przez psa?

Ubezpieczenie od szkód wyrządzonych przez psa wchodzi w zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej właściciela zwierzęcia. Polisa tej natury chroni właściciela psa przed koniecznością ponoszenia kosztów naprawienia szkody, której przyczyną był jego pupil. Może to być np. szkoda w mieniu poszkodowanego lub koszty leczenia w przypadku pogryzienia. Obejmuje również szkody wyrządzone przez psy i koty oraz inne zwierzęta domowe, takie jak żółwie czy ptaki.

Kluczowe jest jednak to, że ubezpieczenie OC właściciela psa nie obejmuje każdej szkody. Istnieją wyłączenia odpowiedzialności, które warto dokładnie sprawdzić w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Oznacza to, że są sytuacje, kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe może nie wypłacić świadczenia w ramach polisy.

Jak działa polisa tego rodzaju?

W sytuacji, gdy zwierzę wyrządzi szkody osobie trzeciej lub jej mieniu, to ubezpieczyciel na podstawie polisy wypłaci odszkodowanie za szkody. Właściciel zwierzęcia nie musi wówczas pokrywać strat z własnej kieszeni. Oczywiście, kwota odszkodowania jest określona do sumy ubezpieczenia zawartej w polisie.

Jednakże, odszkodowanie nie przysługuje w każdej sytuacji. Wyłączenie może obejmować także psa rasy uznawanej za agresywną.

Jakie korzyści niesie ze sobą takie ubezpieczenie?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej chroni właściciela przed konsekwencjami finansowymi. Zwłaszcza że koszty leczenia czy naprawienia szkody w mieniu mogą być znaczące. Odszkodowanie może objąć zarówno koszty leczenia osoby pogryzionej, jak i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Oprócz tego polisa może obejmować straty wyrządzone innemu psu, a także sytuacje, kiedy to nasz czworonóg potrzebuje interwencji medycznej. Każdy opiekun psa lub kota wie, jak kosztowe jest leczenie weterynaryjne.

Spokój ducha dla właściciela

Nie da się przewidzieć, kiedy zwierzę może uciec spod nadzoru i wyrządzić szkody. Właściciel, który wykupił ubezpieczenie, nie musi martwić się ewentualnymi roszczeniami. Ochrona w ramach ubezpieczenia OC psa zapewnia pewność, że nie poniesie on kosztów naprawienia szkody w mieniu czy leczenia psa. Ma również pewność, że w przypadku szkody wyrządzonej przez jego czworonoga, ubezpieczyciel zajmie się sprawą.

Wybór odpowiedniego ubezpieczenia od szkód wyrządzonych przez psa jest kluczem do spokoju ducha każdego właściciela. Warto zatem dokładnie zapoznać się z ofertą różnych towarzystw – zakresem ochrony i ewentualnymi wyłączeniami odpowiedzialności. Wtedy żadna niespodzianka nie będzie w stanie zakłócić harmonii pomiędzy człowiekiem a jego czworonożnym przyjacielem.

Archiwum: wrzesień 2023
Photo of author

Agnieszka Poll

Studentka weterynarii, której największą miłością są psy. Jej ulubiona rasa to labrador retriever, sama ma czteroletnią suczkę. W jej domu poza psami zawsze było też miejsce dla kotów. W wolnych chwilach lub pisać opowiadania.